fbpx

Senfølger

Hjem » COVID-19 » Senfølger

Langt de fleste, der har haft covid-19 kommer sig fuldstændig og kan vende tilbage til deres vante tilværelse efter endt infektion. Der findes dog en mindre gruppe, der lider af symptomer gennem længere tid. Man regner med, at 10% af de personer, der får covid-19, oplever symptomer gennem længere tid. Disse symptomer kaldes samlet set for senfølger.  Sundhedsstyrelsen betragter langvarige symptomer, der varer mere end 4 uger som et længerevarende sygdomsforløb. Varer de længere end 12 uger, betragtes de som senfølger. 

Senfølger kan komme til udtryk på forskellig vis. Det kan være træthed, åndenød, udslæt, led- og muskelsmerter, depression, tab af smags- og lugtesans, koncentrationsbesvær etc. Der er ikke umiddelbart et fællestræk for dem, der oplever senfølger. De opleves af folk i alle aldersgrupper og på tværs af sygdomsintensitet. Det er med andre ord ikke afgørende for senfølger, om du har haft et let eller et mere alvorligt sygdomsforløb. 

Man ved endnu ikke så meget om senfølger, selvom de absolut ikke er et nyt fænomen.  Man så også senfølger i forbindelse med andre former for coronavirus (SARS og MERS), men da covid-19 er en anden sygdom, kan man ikke direkte overføre erfaringer fra de andre sygdomme. Desuden er senfølger ikke et særkende for coronavirus. De forekommer også i forbindelse med en lang række andre infektioner, men de er aldrig gjort op på samme måde, som de er blevet i forbindelse covid-19. Fx er det absolut ikke ualmindeligt, at hoster mange uger efter en luftvejsinfektion, men da man ikke har interesseret sig for den slags følger centralt, er de ikke registreret. 

Hvordan behandles senfølger?
De fleste senfølger i forbindelse med covid-19 og andre infektioner forsvinder af sig selv, men det er altid en god ide at tale med din læge, hvis du oplever senfølger – både efter covid-19 og andre luftvejsinfektioner. Lægen vil under alle omstændigheder kunne rådgive dig i forbindelse med evt. lindring eller fx genoptræning af din smags- og lugtesans. 

Forrige artikel

Smitteforebyggelse

Næste artikel

Immunsystemet

Relaterede artikler
Læs mere

Smitteforebyggelse

Der findes nok ikke mange, der har været glade for coronaepidemien. Epidemien og håndteringen af den har haft…
Læs mere

SARS-CoV-2

Covid-19 er den sygdom, man får, når man inficeres af det virus, der hedder SARS-CoV-2. I den brede befolkning kaldes…
Læs mere

Covid-19-vaccination

Da coronaepidemien gjorde sit indtog, talte man mere end nogensinde om vacciner. Epidemien og dens restriktioner betød, at…
Læs mere

COVID-19-vaccinationer

Da coronaepidemien gjorde sit indtog, talte man mere end nogensinde om vacciner. Epidemien og dens restriktioner betød, at…